Rekruttering

Vi rekrutterer dyktige kandidater til flere typer stillinger i hele landet.

Vi i NORREQ ønsker å være en viktig samarbeidsparter og vil på en profesjonell måte koble de beste kandidatene til den rette arbeidsgiveren. Vi gleder oss til å bistå deg i denne viktige prosessen og for å sikre deres suksess videre inn i fremtiden. Med riktig person på rett sted!

NORREQ tilbyr rekruttering av både midlertidige og faste stillinger til privat og offentlig sektor. Siden oppstarten i 2014 har vi rekruttert fagarbeidere til nye og faste kunder og har bistått med å få mange hundre mennesker ut i jobb. Gjennom vårt nettverk og strukturerte rekrutteringsprosesser er vi en trygg og kompetent rekrutteringspartner som holder det vi lover.

En komplett rekrutteringsprosess

Vår rekruttering inkluderer hele prosessen fra behovet oppstår til kandidaten er på plass i din bedrift. Vi hjelper din bedrift med behovsavklaring, utlysning av stillingen, valg av markedsføringspakker, behandling av søknader, intervjuer, nøye referansesjekker, utvelgelse og til slutt ansettelse. Gjennom vår grundige rekrutteringsprosess, analytiske fremtoning og gode vurderinger kan du være trygg på at du finner rett person til din bedrift og at etiske og juridiske retningslinjer blir fulgt.

Lang erfaring og bred kompetanse

NORREQ har lang erfaring på rekruttering av fagarbeidere og har spesielt god kompetanse på rekruttering av rørleggere, elektrikere, sveisere og mekanikere. Vi rekrutterer også fagarbeidere fra utlandet som  f.eks Polen, Romania, Estland og Litauen og her vil du også få tilgang til vårt omfattende nasjonale og internasjonale rekrutteringsnettverk. Vi jobber kontinuerlig med å tiltrekke oss attraktive kandidater og våre databaser inneholder kandidater i flere bransjer og stillingskategorier.

Med en kombinasjon av god intervjuteknikk og sterk fagkompetanse vil vi også kunne gi deg gode råd i forhold til søkernes utviklingspotensial og dermed en bedre forståelse av hvilke kandidater som har størst forutsetning for å lykkes i stillingen og i ditt selskap. Her hensyntar vi også kultur og bakgrunn som er faktorer som spiller inn for ønsket adferd og som også er viktig for at kandidaten skal passe inn i bedriften.

Vi rekrutterer spesielt innen

 • Faglært arbeidskraft med spesiell kompetanse innen
  • Rørleggere
  • Elektrikere
  • Mekanikere
  • Sveisere
  • Blikkenslager
 • Transport og logistikk
  • Sjåfører
  • Lagermedarbeidere
 • Montører og teknikere
  • Solcellepaneler
  • Glassfasader
 • Selgere og kundestøtte
  • Salgsingeniører

Marianne Hanch-Hansen

Recruitment Manager

Marianne har lang erfaring innen kontor, HR og lønn fra Veidekke og var i 5 år rekrutteringsansvarlig i Collicare Logistics AS. Her jobbet hun også med personalsaker, sykefraværsoppfølging og bisto med endel tyngre HR oppgaver.

Nå leder hun rekrutteringsavdelingen i NORREQ der hun startet i januar 2023, og vil jobbe hardt for at NORREQ skal gå over fra bemanning til rekruttering etter de nye reglene trer i kraft.

Hun er strukturert, effektiv og gir god oppfølging. Hun har et stort hjerte for de rundt seg og gir alt for at både kunder og kandidater blir godt ivaretatt i prosessen de er i. Hun gir alltid det lille ekstra og har et smittende humør.