HR-tjenester

La NORREQ ta seg av alt av utstyr og andre tjenester

NORREQ skal gjennom HR-tjenester levere avtalt utstyr og tjenester til kandidater i faste og midlertidige stillinger som er ute i jobb hos våre kunder, slik at det også kan tilrettelegges for jobb i rotasjon. En glimrende måte for våre kunder å kunne fokusere på det de kan – så kan vi gjøre resten!

Bolig

NORREQ sikrer at den ansatte disponerer bolig gjennom hele avtaleperioden. NORREQ sørger for nødvending møblering og sengetøy. Boligadresse kan fritt endres gjennom kontraktsperioden hvis arbeidssted skulle endres.

Verktøy

NORREQ sørger for at den ansatte til enhver tid har komplett sett med riktig verktøy for å utføre jobben den ansatte skal utføre.

Transport/bil

NORREQ sørger for at den ansatte har tilgjengelig transport fra bolig og til arbeidsplass. Ved bruk av bil kan denne fordeles på flere ansatte ved samme arbeidsplass. Der Ruterkort eller andre transportmåter er hensiktsmessig så tilrettelegges dette.

Arbeidsklær

NORREQ sikrer at kandidaten har tilstrekkelig arbeidsklær etter forholdene/årstid som byttes ved slitasje. Leveres uten Logo (arbeidsgiver stiller med refleksvest med logo der dette kreves)

Logistikk

NORREQ sørger for å ha eget lager for verktøy og som erstattes ved tyveri, slitasje eller annet. NORREQ har også back-up for alt utstyr slik at hvis det oppstår problemer med bolig, bil eller annet utstyr så vil dette blir erstattet med en gang.

NORREQ vil også tilrettelegge for henting på flyplass og være behjelpelig med å tilrettelegge for rotasjonsarbeid og søknad om gjennomsnittsberegning fra Arbeidstilsynet der dette ikke er på plass hos arbeidsgiver.

HR

Vi bistår med diverse søknader og dokumenter som:

  • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
  • D.nr
  • HMS-kort

HMS

Vi kan hjelpe deg og legge til rette for:

  • Gjennomgang av lover og regler i din bedrift/prosjekt
  • Diverse kurs (lift, varme arbeider, verktøy etc.)

Jacqueline Rewnell

HR & HSE Manager

Jacqueline Rewnell har jobbet i Norreq siden 2020 og er vår HR & HMS-manager.

Med sin erfaring fra serviceyrker innen reiseliv, kundeservice og kontor, sørger hun for at våre ansatte får god oppfølging.

Hun er utpreget serviceinnstilt og tar i et tak der det trengs.

Smilet og latteren sitter løst, skulle du være så heldig og prate med henne på telefon vil du høre smilet gjennom røret.